Нямам думи…

Нямам думи...

Едни ще отворят материала от любопитство, за да видят за какво нямам думи, а други сигурно ще си кажат – тая като няма думи, къде е тръгнала да пише…

Реших да споделя с вас този израз, защото винаги ми е звучал дразнещо. Обърнете му внимание, ако го използвате в общуването си. Той не носи нищо на никого и повече от ясно е, че с него не изразявате посланието си по същество, въпреки че е станал толкова употребяван. Следващия път преди да го употребите, се замислете дали човекът отсреща притежава гадателски способности, за да се досети и разбере докрай какво сте искали да кажете.

Как ви звучи: „Нямам думи, с които да изразя своето уважение и любов към теб…“

Ето че имате думи. Просто сменете „нямам думи“ с простичките, но много по-въздействащи: „Уважавам те. Ценя те. Обичам те.“

Този паразитен израз стои не на място, когато го употребявате по различни поводи и особено когато искате да изразите благодарност:

„Нямам думи, с които да ти благодаря!“ Може да замените с директното, искрено, сърдечно и уважително: „Благодаря ти за това, че…“ и просто да посочите фактите.

Надявам се това напомняне да ви е било ценно и следващия път да се замислите дали наистина нямате какво да кажете.

И ви пожелавам винаги да имате думи, с които да изразите вашето състояние, емоции, удоволствие, благодарност и отношение.

Бъдете емоционално интелигентни, вслушвайте се и разпознавайте емоциите и чувствата, които изпитвате, и винаги ще намирате средствата, с които да се изразите, така че човекът отсреща да разбере, че оценявате жеста, постъпката или повода да му пишете.

Публикувано в Edna.bg

Имате коментар?

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy